top of page
IMG_7366_edited.jpg

René Georgs etnografiske filmmanifest

Oversvømmelsen af information modkæmpes ved at genfinde og innovere essensen af vores håndværk. Etnografiske film er et solidt fundament, hvorfra dokumentarisk formidling skal stå.

Her er nogle af de etnografiske filmprincipper, jeg arbejder ud fra:  

1. Dokumentarisme er ikke objektiv og ikke uden skaber. Positionering er nødvendigt og selvfølgeligt.


2. Kultur er levende og skal formidles organisk og i sin kompleksitet.

3. Kulturforståelse er ikke paratviden om kultur, det er bevægelse med kultur. 


4. Dokumentarismens mål er nærvær og meningen med feltarbejdet er skønhed. Hvad er skønhed for dig?

​5. Etnografiske film er ikke fastslående, men foreslående.


6. Fejl og modstand er vejvisere for hvad der må lade sig gøre. Mennesker og omgivelser gør modstand. Omfavn og implementer det!

7. Etnografiske film fokuserer ikke på dramatisering af virkeligheden. Etnografiske dokumentarfilm er ”hyperrealistiske” fordi konventionelle dokumentarfilm mangler autentisk nærvær. ​

8. "More than one, less than many" - Annemarie Mol 

9. Etnografisk filmformidling skal være primært fokuseret i nutiden og fremtiden. Den skal ikke stå stille og se bagud, men bevæge sig med kulturen i produktionen og formidlingen, og se fremad.


10. Følg sanserne og impulserne. Tillad dem både at sejre og fejle.


11. Inddrag dine personlige oplevelser under både forberedelse, optagelse og postproduktionen.


​​12. Dokumentarisme er en læringsproces. Det er din idé når du finder på den, men det er verdens idé når formidler den med indsamlet kulturmateriale. Dit materiale kommer i første række.


13. Formidling handler om autenticitet og konceptualitet. De udelukker ikke hinanden, for målet er seerens oplevelse og følelser, som altid er autentiske hvad end kilden til oplevelsen har været.


14. Vi vokser som mennesker gennem kropumulige perspektiver. Teknologi, fantasi og historiefortælling er nøglerne!

15. Dit materiale taler også for sig selv. Hvad prøver det at fortælle dig?

bottom of page